MediYoga


MediYogaYoga är ett av planetens äldsta system för hälsa och balans. Flera hundra miljoner utövare över hela världen ägnar sig åt denna disciplin som följt människan i 5.000 år – och antagligen mycket längre än så.Varför MediYoga?


Vi lever i en värld där vi utsätts för högt tempo, översvämmas av information och ny teknik samt påtvingas en ohållbar miljö och livsstil. Det är tufft med alla krav som ställs på oss, både som samhällen och som individer. De stressutlösta psykosomatiska sjukdomarna ökar enormt idag och inom vården talas det allt mer om behovet av ”Integrativ Medicin”. MediYoga är integrativ medicin (medicinsk yoga).


MediYoga passar alla då det är en mjuk och skonsam yoga utan krav på stark fysik. Vi sitter på en yogamatta på golvet men det går även bra att sitta på en stol. Fysiska övningar och ställningar kombineras med andnings- koncentrationstekniker. Korta enkla yogapass kombineras med djupverkande meditation för att skapa en integrerad helhet.


MediYoga innefattar ett hundratal olika yogapass och meditationer som kan användas i rehabiliteringssyfte eller skräddarsys för den enskildes specifika och unika behov. MediYoga kan förbättra tillståndet för astmatiker, utbrända, personer med olika former av ryggproblem, hjärtproblem, sömnstörningar, ätstörningar, Parkinson, migrän m.fl. Även svårt utmattade och kroniskt sjuka personer kan delta i utövandet av MediYoga.Vad gör MediYoga unikt?


Det som gör MediYoga unikt är att denna yogaform är utvecklad för att vara terapeutisk, att det finns svensk forskning som tydligt visar att MediYoga fungerar och att alla instruktörer och terapeuter har grundläggande medicinsk kunskap.

Vad är MediYoga?


MediYoga utgår från klassisk Kundaliniyoga, en mycket gammal, ursprunglig yoga från norra Indien och Tibet. In i MediYoga har det vävts grundläggande aspekter från ayurveda (den mångtusenåriga indiska läkekonsten) och även komponenter från TKM (den traditionella kinesiska medicinen). Grundare och utvecklingsansvarig av MediYoga är Göran Boll.


MediYoga är integrativ medicin (medicinsk yoga), en holistisk disciplin som utan några egentliga kontraindikationer harmoniskt fungerar tillsammans med den vanliga hälso- och sjukvården. MediYoga stimulerar det medicinska, läkande perspektivet utan att släppa den andliga aspekten av läkandets konst. Det vill säga; MediYoga beaktar hela människan, med sin fysiska kropp, såsom den energivarelse hon är.Hur går ett MediYoga-pass till?


- Intoning

- Ett antal yogaövningar (3-30 st)

- Vila (5-10 min)

- Meditation (3-31 min)

- UttoningPriser                           


Är du företagskund eller privatkund, och vill boka en yogaklass som friskvårdstimme med kollegorna på jobbet eller vill ha ett gemensamt gruppträningspass med grannarna eller vännerna, kontakta gärna mig för prisuppgifter. Att tänka på före och efter yoga.


När du börjar med en ny rutin är det viktigt att du skapar förutsättningar runt omkring den, som underlättar. Att börja yoga och göra detta till en regelbunden, integrerad del av din vardag är början på en fantastisk resa.


Se till att du får vara ostörd när du ska yoga. Stäng av mobilen bland annat.


Använd bekväma kläder. Ta gärna med en extra tröja till avslappningen (då kan du bli lite frusen). Filt finns att låna.


Yoga görs bäst barfota så att nervändorna i fotsulorna stimuleras ordentligt. Barfotaträning förutsätter god fothygien, särskilt om du lånar yogamattor. Tränar du mycket rekommenderas att du skaffar dig en egen yogamatta.


Gör övningarna mjukt, kontrollerat och efter bästa förmåga. Yoga ska aldrig göra ont. Om en övning gör ont; gör den lite långsammare, kortare eller inte alls! Yoga får gärna vara påfrestande, svettigt och uthållighetskrävande men träningen ska aldrig medföra skarp fysisk smärta. Lyssna till kroppen!


Ät inte för nära inpå ett yogapass (2-3 timmar före och 20-30 minuter efter). Om man blir hungrig kan man ta en frukt eller lite nötter, något som inte kroppen behöver arbeta så hårt med.


Gör inte yoga i samband med förtäring av alkohol eller andra droger. Äter du receptbelagd medicin, tala med din läkare och din yogalärare innan du börjar träna.


Som kvinna: Ta det lugnt med yogan vid menstruation och graviditet. Vissa övningar, som exempelvis eldandning och rotlås, är kraftfulla för mage och underliv och därför hoppar du över dom vid menstruation och graviditet. Tala om för yogaläraren att du är gravid så får du särskilda instruktioner för hur du kan träna.


Använd inga starka parfymer under yogapasset. Det är många som är doftkänsliga.


Ta det lugnt efter yogapasset. Vila en stund. Drick vatten! Det hjälper till att transportera ut ”slaggprodukter” som bildas när spänningar i kroppen frigjorts. Mjukstarta in i vardagen igen. Sträva efter att bära med dig känslan av stillhet, balans och kraft i både kropp och sinne så länge du kan efteråt.


När du utför yoga kommer du att möta glädje och välmående men ibland också motstånd, rädsla, sorg, ilska eller andra känsloyttringar. Detta är en normal process inför en förbättring. Var uppmärksam på hur träningen påverkar dig. Notera och skriv gärna ner olika förändringar som du upplever, fysiskt, mentalt och emotionellt.Yogans bakgrund


Utövande av yoga ger tydligt mätbara, signifikanta effekter på hälsan. Men det fysiska är bara en liten del av vad yoga egentligen handlar om.


I sin ursprungliga form är yoga en andlig disciplin vars syfte är att skapa fullständig balans och medvetenhet i människan (att se Verkligheten så som den verkligen är) samtidigt som den också fungerar som en form av rehabiliterande terapi, både fysiskt, mentalt och emotionellt.


Traditionell yoga är holistisk i sitt synsätt och ser till hela människan och hennes livssituation. Utifrån det yogiska perspektivet är människan en komplex, multidimensionell energivarelse, där de problem, sjukdomar och krämpor vi får genom livet i grunden handlar om stopp och blockeringar i underliggande energiflöden. När vi genom regelbundet utövande av yoga och meditation utför åtgärder och justeringar på denna energimässiga grundnivå minskar och/eller försvinner de symptom vi upplevde som sjukdom.


I Sverige är yoga som terapi och rehabilitering en växande verksamhet, med MediYoga som en av de främsta drivkrafterna bakom utvecklingen.Vad händer i kroppen vid yoga?


Yoga och meditation är ämnade att utveckla fysisk smidighet, skapa mental avspänning och ge insikt. Andningen spelar en viktig, grundläggande roll. Enligt den yogiska filosofin förkroppsligar andningen människans livskraft, eller Prana. Med andningen kan vi påverka hur vi mår och skapa fysisk, mental och emotionell harmoni inom oss.


Yogaövningar har positiva effekter på:

-Andning och lungor

-Muskulaturen

-Matsmältningsapparaten

-Körtelsystemet

-Lymfsystemet

-Nervsystemet och hjärnan


Meditationens positiva effekter:

-Muskelspänningar sjunker (lindrar stress, högt blodtryck, huvudvärk och kroniska smärttillstånd).

-Blodcirkulationen förbättras.

-Hjärnans aktivitet liknar den vid sömn (bra mot sömnrubbningar).

-Ger ökad koncentration och mental snabbhet.

-Hjälper dig att leva med en större medvetenhet och balans i dig själv.

-Ger ett inre lugn som hjälper till att utveckla din intuition.

-Gör dig mindre reaktiv, d.v.s. mindre styrd av enbart dina känslor.Yogans mätbara effekter


Vad är det som mätbart händer när man tränar yoga? Vad säger läkarvetenskapen? Det finns flera tusen forskningsrapporter från hela världen som visar på yogans och meditationens mätbara effekter avseende blodtryck, stresshantering, ämnesomsättning, kroppsvikt, humör, depression, reumatism, kroniska ryggproblem, psykologiska effekter o.s.v.


Den yogiska andningsträningen är mycket effektiv när det gäller problem i våra andningsvägar. Forskningsrapporter beskriver hur yoga och meditationsträning på många olika sätt förbättrar situationen för astmatiker och KOL-patienter.


Bo von Scheele har med hjälp av modern västerländsk forskning testat många av de gamla österländska andningsövningarna och sett hur de bland annat kan hjälpa till att normalisera koldioxidhalten i blodet – något som ofta är i obalans hos stressade personer. Bland annat har det visat sig att de flesta hjärtpatienter och personer med högt blodtryck använder sig av ett hyperventilerat andningsmönster vilket gör att för lite koldioxid går ut i blodet.


När vi andas fel påverkar vi hela det kemiska systemet i kroppen, framför allt pH-värdet. Njurarna tvingas arbeta hårdare och blir överansträngda. I förlängningen leder felaktig andning till dåligt blodflöde till hjärnan, med migrän, ångest, glömska och trötthet som följd.


Att andas in och sedan låta vibrationen från ett mantra fylla kroppens resonanslåda via utandningen har visat sig ha samma kärlutvidgande effekt som moderna läkemedel med samma syfte.


När vi andas rätt reduceras gifter och slem från lungor och luftvägar, ackumulation av kolesterol i blodet förhindras, kemisk balans i hjärnan stimuleras och pH-värdet regleras.


På MediYogas hemsida hittar du mängder av intressanta forskningsrapporter. Besök gärna www.mediyoga.se
Poweryoga


Yoga är en konstart med historiska och kulturella anor. Det klassiska sättet att bygga upp positioner, sekvenser och serier har ett långt djupare syfte än att enbart tjäna som rörelsekombinationer. Till övningarna hör andningstekniker som sägs påverka olika organ. Ordningsföljden innebär ofta att vissa delar av kroppens energikanaler öppnas och tillhörande organ aktiveras. För den som vill träna yoga i dess helhet bör därför gamla traditioner respekteras. Vill man utöva yoga som en alternativ fysisk träningsform kan man fritt möblera om bland övningarna.


Poweryoga har stora likheter med Ashtanga yoga men med ett mer pedagogiskt upplägg av alternativa övningar (modifieringar) när någon övning är för krävande. Det är en dynamisk yoga som anpassas efter individen. Modifieringarna gör övningen lättare i fråga om koordination, balans eller belastning. Målet är att klara av de klassiska Ashtangaserierna på sikt.Passets uppbyggnad består av fem delar


Inledning – olika koncentrations- och andningsövningar som syftar till att komma ner i varv och påkalla uppmärksamhet.


Solhälsningar – värmer upp kroppen inför kommande övningar.


Asanas – olika stående och sittande positioner med en sammanlänkande rörelse, s.k. vinyasa, som syftar till att förena kropp, själ och tanke.


Avslutande positioner – en sekvens av rörelser som syftar till att lugna ner och återställa kroppen efter utförd träning.


Avslappning – denna asana kallas Savasana, där kroppen ges en chans att vila och återhämta sig (5-10 min).Poweryoga passar många men inte alla


Yoga har sedan urminnes tider använts i ett hälsobefrämjande syfte och är liksom andra träningsformer en god förebyggande aktivitet mot ohälsa. I yoga tränar vi styrka, rörlighet, koordination och balans. I dagens högpresterande samhälle kan yogaträningen verka som en anti-stressor, vilket kan vara väl så behövligt. Vi förbättrar även vår kroppskännedom och stärker vår mentala kapacitet. Det parasympatiska nervsystemet påverkas positivt, vilket gör att hormonbalansen i kroppen förbättras och stabiliseras. Många folkhälsosjukdomar och andra kroppsåkommor beror ofta på en störd hormonbalans.


Poweryoga passar dig som vill ha en allsidig fysisk träning, som vill förena kropp och själ, ”stressa ner” samt få mer ork och energi.


Poweryoga kan innehålla tunga övningar med avseende på belastning för rygg och axlar. Därför bör de som exempelvis har problem med ryggen undvika sådan yoga som kan förvärra tillståndet.


För dem som har högt blodtryck är poweryoga olämpligt. Vi har ofta huvudet ner och rumpan eller fötterna upp, vilket inte är bra för den med högt blodtryck. Inte heller övningar som innebär en statisk maximal ansträngning. Den som äter blodtrycksmediciner och har ett stabilt tryck bör helst ha ett godkännande från sin läkare.


Det kan också vara påfrestande, eller ge helt fel effekt, att djupandas för den som har ångest eller är deprimerad. Var aktsam eller uteslut övningar där manipulering med andningen ingår (andas normalt). Rådfråga gärna din läkare.


För gravida kvinnor som utövar yoga är det viktigt med en modifierad form av yoga. En del yogaövningar är direkt olämpliga för de flesta gravida då de kan leda till sura uppstötningar, avsvimning eller andra obehag. Undvik nedåtriktad hund och att ligga plant på rygg eller på mage. Bäckenet förbereds för kommande förlossning genom hormonella förändringar som luckrar upp leder och ligament. Det är olämpligt att forcera exempelvis benen maximalt i någon riktning då det kan medföra vävnadsskador. Ett instabilt bäcken medför många risker för ryggen i framför allt enbensstående positioner. Det som är bra att göra under graviditeten är andnings- och avspänningsövningar, viss balans- och koordinativ träning samt övningar som främjar cirkulationen i underbenen.


Som alltid är det viktigt att lyssna till kroppens varningssignaler. Var snäll mot dig själv. Lyssna inåt och ge dig själv den tid du behöver. I poweryoga välkomnar vi ett långsamt, tålmodigt och metodiskt sätt i bemästrandet av yogaövningar. Vi pressar, trycker, tvingar, förolämpar eller misshandlar inte våra kroppar på ett aggressivt tillvägagångssätt. Det krävs yogadisciplin, det vill säga kontinuitet, förtjänst och långsiktighet av träning för att utvecklas och bli bättre. Detta kan inte uppnås genom överambition eller genom att tvinga sig själv in i positioner.Priser                                 


Är du företagskund eller privatkund, och vill boka en yogaklass som friskvårdstimme med kollegorna på jobbet eller vill ha ett gemensamt gruppträningspass med grannarna eller vännerna, kontakta gärna mig för prisuppgifter.Namaste!